Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

Nákupní řád a obchodní podmínky 
 

 1. Objednávka je po odeslání považována za závaznou ze strany kupujícího. Po přijetí objednávky prodávajícím bude dodatečně potvrzena její správnost.
 2. Jsme plátci DPH. Živnostenský list vydal ŽÚ v Praze 11, č.j. ŽO/2006/000741/FYZ.
 3. Základní pravidla nákupu se řídí Občanským zákoníkem České republiky a pro firmy obchodním zákoníkem.
 4. Zákazník objednáním zboží respektuje tento nákupní řád a souhlasí s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami nakupovaného zboží.
 5. Po obdržení objednávky dodavatel elektronickou poštou potvrdí objednávku.
 6. Doprava zboží je zajišťována dodavatelem po území České republiky.
 7. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží a sortimentu bez předchozího upozornění. 
 8. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.
 9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Dodací podmínky a platby

Zboží dodáváme těmito způsoby:

 • zásilka poštou po zaplacení bankovním převodem
 • zásilka poštou na dobírku
 • Volbu dopravy si dle charakteru zboží vyhrazuje prodejce změnit dle potřeby mezi WEDO nebo Českou poštou, dle váhy, velikosti, skladnosti, a jak umožňují podmínky dopravce.
 • osobní převzetí na výdejním místě Praha 4 Kunratice - zvolte v eshopu

O výši poštovného se můžete informovat v nákupním košíku předem

Kupující spotřebitel je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu bezprostředně po převzetí. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně e-mailem. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují).

Bonusová akce - slevová kartička na 49 Kč
Podmínky pro využití, co se nevešlo na tištěnou podobu kartičky, se řídí pravidly: Sleva 49,- lze výhradně použít pouze na zboží minimální hodnoty 300,-. Sleva platí na jednu osobu a opakované objednávky se slučují dohromady. Při více objednávkách na jednu osobu a adresu se odečte sleva 49,- na celý nákup z eshopu v danném období jak určí provozovatel eshopu. Sleva nelze aplikovat a spojovat na zboží s jinými slevami již v akci. Na tuto slevu nelze nakupovat zdarma, vždy musí být uplatněna sleva z hodnoty zboží 300,- a více. Akci si provozovatel vyhrazuje ukončit kdykoliv a to zveřejněním zde, bez ohledu na tištěnou podobu bonusové kartičky.

Dodací lhůty

Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla ihned. Někdy se stane, že je zboží vyprodáno i u výrobce a dodání se protáhne, děkujeme za trpělivost, i my čekáme na dodávku :-)
Pokud je zboží vyprodáno, budeme Vás informovat mailem, že objednávka platí stále a bude odeslána až se zboží naskladní. Máte možnost objednávku zrušit do 24 hodin od přijetí informace, pokud tak neučiníte je objednávka stále platná. Při zvolení platby předem, zálohy atd. je zakázka vyřizována od data připsání platby. Samozřejmě je možno vždy se předem informovat mailem o termínu dodání konkrétního produktu. Dodací doba je informativní a není zákonem stanovena. Dlouhá dodací doba neruší automaticky objednávku, pouze váš mail se stornem, ale ne po odeslání.

Nabídka našeho internetového obchodu zahrnuje mnoho dodavatelů, kteří mají různé dodací lhůty. Z tohoto důvodu není možné určit přesnou dobu dodání zboží. Snažíme se všechny objednávky vyřídit co nejrychleji k Vaší plné spokojenosti.

Faktura - daňový doklad

Daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZDPH), a účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZoÚ).
Mezi povinnými náležitostmi daňových dokladů není uveden podpis ani jiný způsob označení (razítko, vytištění jména osoby, která doklad vystavila apod.), který by byl povinen provést plátce, který daňový doklad vystavil, resp. který uskutečnil zdanitelné plnění. Ze ZDPH tedy povinnost podpisu ani razítka na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) nevyplývá.
Stanovisko Ministerstva financí: 11005/96 UCE Faktura není nikde právním řádem definována, avšak v praxi se uplatňuje. Z pozice dodavatele (ani odběratele) není sama o sobě účetním dokladem, nýbrž zpravidla podkladem k účetnímu dokladu, který je většinou součástí účetních písemností. Z hlediska odběratele není podle účetních předpisů rozhodující podpis dodavatele na faktuře, ale podpis oprávněného pracovníka odběratele, který potvrdí převzetí dodávky.

Reklamační řád

Kupující spotřebitel je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, PPL...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Fotografie a obrázky výrobků zveřejněné na našich stránkách jsou pouze ilustrační a nemusí představovat skutečnou podobu výrobku.

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 2 roky. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu bezprostředně po převzetí pro sjednání nápravy.

Kupující oznámí zjištěné vady prodávajícímu emailem. V oznámení kupující uvede zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a uvede nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

Nárok na uplatnění záruky zaniká při porušení ochranných přelepek nebo pečetí, neodbornou instalací, obsluhou nebo zacházením, používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v návodu k obsluze.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné balení, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši. Náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu budou kalkulovány dle akutálních cen.


Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy - reklamace pro spotřebitele 
(neplatí pro firmy s nákupem na IČ - ty se řídí obchodním zákoníkem, nelze vrátit do 14 dní) - viz odkaz: https://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/detail/podnikatel-odstoupeni-od-smlouvy/1137

V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů . Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující spotřebitel oprávněn nepoškozené, kompletní zboží nejlépe i včetně obalu a veškerého příslušenství zaslat zpět dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Zákazníkovi bude uhrazena kupní cena za zboží  převodem na účet. Zboží prosíme, neposílejte na dobírku, dobírkové zásilky nemohou být převzaty z důvodu překontrolování stavu zboží. Prosíme, vždy uvádějte číslo účtu, na který mají být peníze poslány a číslo objednávky. Zboží objednané na zakázku, dle zadaných parametrů zákazníkem, jako autopotahy šité na míru nebo řezaná izolace na míru, nelze vrátit pouze vyměnit.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na dokladu je dobré podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Kupující spotřebitel oznámí zjištěné vady prodávajícímu nejlépe mailem. V oznámení kupující uvede zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

Vzhledem k charakteristice a povaze nabízeného zboží a nekontrolovatelným podmínkám použití a předpokládanému přetěžování nad rámec životnosti se na zboží použité pro závodní účely nevztahuje žádná vymahatelná záruka. V souladu s dobrým jménem se však prodávající z vlastní dobré vůle bude snažit co nejlépe a nejdříve vyřešit případnou závadu v rámci možností s dodavatelem tak, aby minimalizoval náklady kupujícího.

Prodávající nebude v žádném případě poskytovat náhradu za jakékoli náklady (např. montážní/demontážní práce, přeprava, úprava atd.) nebo škody vzniklé v souvislosti s montáží nebo použitím dodaného zboží.

Montáž doplňků a dílů doporučujeme přenechat odborné firmě potažmo servisu, který potvrdí v případě reklamace její nárok!!! Pokud ke zboží obdržíte záruční list, doporučujeme, nechat si tento záruční list od daného servisu potvrdit.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Zjevně nízká kupní cena

Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase, případně je-li uvedena jako cena za zboží částka 0 Kč či není-li uvedena cena žádná, a to z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího, není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky, neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto kupní cenou nebo bez určení kupní ceny. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

Záruka vrácení peněz pro spotřebitele 

* V souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) o Spotřebitelských smlouvách poskytujeme následující záruky vrácení peněz, pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete se zbožím spokojeni. Toto ustanovení zákona se vztahuje pouze na soukromé osoby, nikoliv na objednávky firem (s uvedeným IČO).

* Pokud nebudete se zbožím jako spotřebitel spokojeni, můžete zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit, toto ustanovení platí jen při objednání a dodání zboží "na dálku", tj. tehdy, když nemáte možnost si zboží před zaplacením prohlédnout a vyzkoušet.

* Záruka vrácení zboží se vztahuje na veškeré zboží, vrácené do 14-ti dnů od přijetí zboží od přepravce.

* Zboží nesmí vykazovat známky mechanického poškození způsobené nesprávným zacházením se zbožím.

* Skládá-li se zboží z více částí (dárkové sady) musí být zboží vráceno v kompletním složení.

* Při vrácení zboží doporučujeme vrátit také veškeré doklady, jako je faktura, daňový doklad atp (stačí kopie).

* V rámci této služby jsou vráceny peníze včetně poštovného (expediční náklady). Mimo balného a dobirky. Vrácená částka bude rovna ceně výrobku v době nákupu a může být snížena o slevy, které prodávající při prodeji zboží zákazníkovi poskytl.

* Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:
 a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
 b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele;
 c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

* Chcete-li využít služby vrácení peněz, postupujte následovně:
 a) kontaktujte prodávajícího;
 b) zboží, splňující uvedené podmínky, zabalte a do 14 dnů od obdržení zásilky odešlete s obdrženými náležitostmi a na adresu poskytnutou prodávajícím;
 c) zboží posílejte pojištěné jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Zboží musí být zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození vlivem dopravy a běžné manipulace;


Reklamace prosím podávejte písemně na email uvedený v kontaktech. Internetový obchod nemá kamennou prodejnu, veškeré reklamace se tedy vyřizují pomocí zasílání zboží nebo přinesením a to na adresu: Recepce - Autofashion, Dobronická 778, 148 00 Praha-Kunratice.


Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po převzetí vrácenéhp zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky bezhotovostním převodem na účet kupujícího.

Převzetí zboží od přepravní firmy

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat obsah zásilky ihned při převzetí od přepravce, zda není obal zásilky nijak poškozen. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození a zásilka se bude reklamovat přímo u přepravce. Reklamační nárok musíte u České pošty nebo PPL vznést do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky. Pokud zákazník převezme zboží, musí pozdější nárok na reklamaci uplatňovat sám u daného přepravce, tedy reklamační povinnost nese on sám.


Objednávka zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednání s nákupním řádem. Po odeslání objednávky se zákazníkovi automaticky odešle kopie objednávky na jeho e-mail adresu. Součástí objednávky bude také číslo objednávky, které je nutné uvádět při komunikaci s pracovníky internetového obchodu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky, nebo nedorazí kopie objednávky na zadaný email, v nejbližším možném termínu nás mailem kontaktuje.


Storno objednávky ze strany prodávajícího (eshop)

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu elektronickou poštou. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu. Zrušit objednávku si prodávající vyhrazuje také při nedodání úplných údajů jako je některý z těchto: adresa, jméno, mail, telefon, číslo popisné... - i v takovém případě oznámí prodejce e-mailem storno objednávky.

 

Provozovatel IČ: 71087281 DIČ: 7712120383

Osobní odběr v Praze 4 Kunratice po objednání

Dopravné od 39 Kč

 

Dárek ZDARMA k objednávce

Máme vlastní skladyOkamžitá expedice zboží

Moderní eshop od  Webmiumeshop