Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

Obchodní podmínky

Nákupní řád a obchodní podmínky 

 1. Objednávka je po odeslání považována za závaznou ze strany kupujícího. Po přijetí objednávky prodávajícím bude dodatečně potvrzena její správnost.
 2. Jsme plátci DPH. Živnostenský list vydal ŽÚ v Praze 11, č.j. ŽO/2006/000741/FYZ.
 3. Základní pravidla nákupu se řídí Občanským zákoníkem České republiky a pro firmy obchodním zákoníkem.
 4. Zákazník objednáním zboží respektuje tento nákupní řád a souhlasí s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami nakupovaného zboží.
 5. Po obdržení objednávky dodavatel elektronickou poštou potvrdí objednávku.
 6. Doprava zboží je zajišťována dodavatelem po území České republiky.
 7. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží a sortimentu bez předchozího upozornění. 
 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.
 9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 10. Elektronická účtenka při osobním převzetí bude vystavena předem v den dodání objednávky na recepci dle ZoEET, kde bude předána externím pracovníkem recepce v den převzetí, datum vystavení a převzetí se tedy může lišit, dle rychlosti převzetí zákazníkem. Nelze již tedy datum zpětně měnit, doporučujeme se stavit v den připravení zboží dle výzvy mailem. Nepřevzetí objednávky je poručení kupní smlouvy uzavřené na dálku a náklady na storno budou požadovány zpět.

Dodací podmínky a platby

Zboží dodáváme těmito způsoby:

 • zásilka poštou po zaplacení bankovním převodem
 • zásilka poštou na dobírku
 • osobní převzetí na výdejním místě Hodkovická 3 Praha 4
 • zásilka po úhradě zálohové faktury (Faktury se zasílají pouze elektronicky, dle zákona o DPH č. 235/2004 § 28 odst. 2.)
 • u vybraného zboží je požadována nevratná záloha předem na účet (autopotahy, autokoberce, podvozky, ...) Toto zboží nelze vrátit vzhledem k zakázkové výrobě.
 • V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek). Tento storno poplatek se neúčtuje v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle §53 odst. 7 občanského zákoníku.
 • Volbu dopravy si dle charakteru zboží vyhrazuje prodejce změnit dle potřeby mezi PPL, DPD nebo Českou poštou, dle váhy, velikosti, skladnosti, a jak umožňují podmínky dopravce (PPL, DPD nebo česká pošta)
 • Doprava na výdejní místo uloženky 29 Kč, Kurýrem 109 Kč, Česká pošta 139 Kč - dle váhy se může měnit. 

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. 

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu bezprostředně po převzetí. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně e-mailem. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují).

Bonusová akce - slevová kartička
Podmínky pro využití, co se nevešlo na tištěnou podobu kartičky, se řídí pravidly: Sleva 50,- lze výhradně použít pouze na zboží minimální hodnoty 300,-. Sleva platí na jednu osobu a opakované objednávky se slučují dohromady. Při více objednávkách na jednu osobu a adresu se odečte sleva 50,- na celý nákup z eshopu v danném období jak určí provozovatel eshopu. Sleva nelze aplikovat a spojovat na zboží s jinými slevami již v akci. Na tuto slevu nelze nakupovat zdarma, vždy musí být uplatněna sleva z hodnoty zboží 300,- a více. Akci si provozovatel vyhrazuje ukončit kdykoliv a to zveřejněním zde, bez ohledu na tištěnou podobu bonusové kartičky.

Dodací lhůty

Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla od 2 do 14 pracovních dnů.
Pokud je zboží vyprodáno, budeme Vás informovat mailem, že objednávka platí stále a bude odeslána až se zboží naskladní. Máte možnost objednávku zrušit mailem do 24 hodin od přijetí informace, pokud tak neučiníte je dle zákona objednávka stále platná. Při zvolení platby předem, zálohy atd. je zakázka vyřizována od data připsání platby. Samozřejmě je možno vždy se předem informovat mailem o termínu dodání konkrétního produktu. Dodací doba je informativní a není zákonem stanovena. Dlouhá dodací doba neruší automaticky objednávku!

Nabídka našeho internetového obchodu zahrnuje mnoho dodavatelů, kteří mají různé dodací lhůty. Z tohoto důvodu není možné určit přesnou dobu dodání zboží. Snažíme se všechny objednávky vyřídit co nejrychleji k Vaší plné spokojenosti.

Faktura - daňový doklad

Daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZDPH), a účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZoÚ).
Mezi povinnými náležitostmi daňových dokladů není uveden podpis ani jiný způsob označení (razítko, vytištění jména osoby, která doklad vystavila apod.), který by byl povinen provést plátce, který daňový doklad vystavil, resp. který uskutečnil zdanitelné plnění. Ze ZDPH tedy povinnost podpisu ani razítka na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) nevyplývá.
Stanovisko Ministerstva financí: 11005/96 UCE Faktura není nikde právním řádem definována, avšak v praxi se uplatňuje. Z pozice dodavatele (ani odběratele) není sama o sobě účetním dokladem, nýbrž zpravidla podkladem k účetnímu dokladu, který je většinou součástí účetních písemností. Z hlediska odběratele není podle účetních předpisů rozhodující podpis dodavatele na faktuře, ale podpis oprávněného pracovníka odběratele, který potvrdí převzetí dodávky.

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, PPL...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Fotografie a obrázky výrobků zveřejněné na našich stránkách jsou pouze ilustrační a nemusí představovat skutečnou podobu výrobku.

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 2 roky. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu bezprostředně po převzetí pro sjednání nápravy.

Kupující oznámí zjištěné vady prodávajícímu emailem. V oznámení kupující uvede zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a uvede nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

Nárok na uplatnění záruky zaniká při porušení ochranných přelepek nebo pečetí, neodbornou instalací, obsluhou nebo zacházením, používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v návodu k obsluze.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné balení bez originálního obalu a návodu, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši. Náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu budou kalkulovány dle akutálních cen (objednání nového obalu nebo návodu u výrobce, otestování funkčnosti u výrobce, atd.)


Zjevně nízká kupní cena
Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase, případně je-li uvedena jako cena za zboží částka 0 Kč či není-li uvedena cena žádná, a to z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího, není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky, neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto kupní cenou nebo bez určení kupní ceny.  Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.


Vrácení zboží - Reklamace 
(neplatí pro firmy s nákupem na IČ - ty se řídí obchodním zákoníkem)

V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má kupující v souladu s §53 odst. 6 Obč. zák č. 40/1964Sb. ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nepoškozené, kompletní zboží včetně obalu a veškerého příslušenství zaslat zpět na vlastní náklady dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů, jak stanoví zákon ČR.

Zákazníkovi bude vrácena částka převodem na účet. Zboží prosíme, neposílejte na dobírku, dobírkové zásilky nemohou být převzaty z důvodu překontrolování stavu zboží. Prosíme, vždy uvádějte číslo účtu, na který mají být peníze poslány a číslo objednávky. Zboží objednané na zakázku, dle zadaných parametrů zákazníkem, jako autopotahy šité na míru a kompletní podvozky, nelze vrátit ani vyměnit.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na dokladu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

Vzhledem k charakteristice a povaze nabízeného zboží a nekontrolovatelným podmínkám použití a předpokládanému přetěžování nad rámec životnosti se na zboží použité pro závodní účely nevztahuje žádná vymahatelná záruka. V souladu s dobrým jménem se však prodávající z vlastní dobré vůle bude snažit co nejlépe a nejdříve vyřešit případnou závadu v rámci možností s dodavatelem tak, aby minimalizoval náklady kupujícího.

Prodávající nebude v žádném případě poskytovat náhradu za jakékoli náklady (např. montážní/demontážní práce, přeprava, úprava atd.) nebo škody vzniklé v souvislosti s montáží nebo použitím dodaného zboží.

Montáž doplňků a dílů doporučujeme přenechat odborné firmě potažmo servisu, který potvrdí v případě reklamace její nárok!!! Pokud ke zboží obdržíte záruční list, doporučujeme, nechat si tento záruční list od daného servisu potvrdit.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.


Záruka vrácení peněz

 • V souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) o Spotřebitelských smlouvách poskytujeme následující záruky vrácení peněz, pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete se zbožím spokojeni. Toto ustanovení zákona se vztahuje pouze na soukromé osoby, nikoliv na objednávky firem (s uvedeným IČO).
 • Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit, toto ustanovení platí jen při objednání a dodání zboží "na dálku", tj. tehdy, když nemáte možnost si zboží před zaplacením prohlédnout a vyzkoušet.
 • Záruka vrácení zboží se vztahuje na veškeré zboží, vrácené do 14-ti dnů od přijetí zboží od přepravce.
 • Zboží nesmí vykazovat známky mechanického poškození způsobené nesprávným zacházením se zbožím.
 • Skládá-li se zboží z více částí (dárkové sady) musí být zboží vráceno v kompletním složení.
 • Při vrácení zboží doporučujeme vrátit také veškeré doklady, jako je faktura, daňový doklad atp (stačí kopie).
 • Vrácená částka může být snížena o náklady na uvedení do původního stavu (nový obal, očištění, prověření funkčnosti,...)
 • Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:
  • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
  • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele;
  • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • Chcete-li využít služby vrácení peněz, postupujte následovně:
  • a) kontaktujte prodávajícího mailem;
  • b) zboží, splňující uvedené podmínky, zabalte a do 14 dnů od obdržení zásilky odešlete s obdrženými náležitostmi a na adresu poskytnutou prodávajícím;
  • c) zboží posílejte pojištěné jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Zboží musí být zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození vlivem dopravy a běžné manipulace;

Reklamace se podávají písemně nebo na email uvedený v kontaktech. Internetový obchod nemá kamennou prodejnu, veškeré reklamace se tedy vyřizují pomocí zasílání zboží nebo přinesením a to na adresu: Recepce - Autofashion, Dobronická 778, 148 00 Praha-Kunratice.

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně nebo vrácení zboží do 14. dnů (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat vzniklé skutečné náklady spojené s expedicí zboží. Přijaté objednávky jsou ze strany kupujícího (Vás) závazné a nelze je zrušit. Z kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, budou prodávajícím spotřebiteli účtovány náklady spojené s vrácením zboží ve smyslu ustanovení § 53 odst. 10 občanského zákoníku (kontrola neporušeného stavu zboží, přebalení do nového obalu,...)

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky bezhotovostním převodem na účet kupujícího.

Převzetí zboží od přeravní firmy
Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat obsah zásilky ihned při převzetí od přepravce, zda není obal zásilky nijak poškozen. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození a zásilka se bude reklamovat přímo u přepravce. Reklamační nárok musíte u České pošty nebo PPL vznést do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky. Pokud zákazník převezme zboží, musí pozdější nárok na reklamaci uplatňovat sám u daného přepravce, tedy reklamační povinnost nese on sám.

Zásilky dle podmínek dopravce uloženky vyhodnocené jako nadměrné nebo těžké, v košíku zvolené jako doprava přes uloženku, budou automaticky bez oznámení dodávány kurýrem na adresu zákazníka vyplněnou ve formuláři. 

Objednávka zboží
Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednání s nákupním řádem. Po odeslání objednávky se zákazníkovi automaticky odešle kopie objednávky na jeho e-mail adresu. Součástí objednávky bude také číslo objednávky, které je nutné uvádět při komunikaci s pracovníky internetového obchodu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky, nebo nedorazí kopie objednávky na zadaný email, v nejbližším možném termínu nás mailem kontaktuje.

Bezdůvodné nevyzvednutí objednávky na dobírku

Citujme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.:
ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
Povinnosti kupujícího
§ 2118
"Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme."

Nepřevzetím zásilky byste výše zmíněný zákon porušil/a!

Od našeho e-shopu i od zvoleného dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci a následně o tom, že si jej můžete na odběrném místě vyzvednout. Nehledě na to, že Vám v emailu potvrzujícím odeslání zboží poskytneme odkaz na přímé sledování pohybu zásilky. Budete tak vědět o každém pohybu zásilky.


Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a

Nyní jsou 2 možnosti, jak toto vyřešit:

1. O objednávku máte zájem:

Zboží Vám znovu zašleme. Pouze ale s platbou předem (bankovní převod, platba kartou či jiná online platba). Cena objednávky bude navýšena o přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutou zásilku.

2. O objednávku nemáte zájem:

Zde je situace poněkud komplikovanější. To, že zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě.

Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době - vyhnete se tak komplikacím.
 


Pokud nezaplatíte kompenzaci nebo si nenecháte zboží zaslat znovu, nastane následující:

Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.

Jelikož jste porušil/a platnou smlouvu, lze toto řešit následujícími třemi způsoby:
1. Postoupení pohledávky naší agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků.
2. Soudní cestou.
3. Zaplacení našemu obchodu kompenzaci poštovného a nákladů spojených.

Body 1 i 2 jsou sice zdlouhavé, pro Vás finančně velmi nevýhodné, ale pro nás velmi efektivní. (Nebyl/a byste první ani poslední.)

Bod 3 je pro Vás cesta nejpřijatelnější a nejlevnější.

Po tom, co se nám nevyzvednuté zboží vrátí, Vám zašleme email, rekapitulující všechny body uvedené v tomto článku. V té chvíli proti Vám nebude zahájeno žádné řízení pro vymáhání pohledávky. Pevně věříme ve Vaši čestnost a zodpovědnost a to, že kompenzaci poštovného a nákladú uhradíte.


Věříme, že máte plné právo vědět, jaké důsledky může mít neplnění uzavřené smlouvy, byť je to smlouva kupní, uzavřená s internetovým obchodem.

Pokud si myslíte, že se Vás "pouze snažíme zastrašit" nebo "že když jste si dobírku nevyzvedl/a už hodněkrát a nikdo s tím neměl problém", vězte že tomu tak není.

Například dTest (český spotřebitelský měsíčník, který se zaměřuje na testování výrobků a služeb, a zároveň také poskytuje poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců, informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících a klamavou reklamou, poskytuje rady při reklamacích apod.) říká toto:

„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“


Storno objednávky ze strany prodávajícího (eshop)
Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu elektronickou poštou. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Prodávající je oprávněn, nikoli povinen, zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany a to bez udání důvodu.

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.
Provozovatel a fakturační adresa: Miroslav Motl, Podjavorinské 1596, 149 00 Praha 4, IČ: 71087281, DIČ: CZ7712120383, Plátce DPH.

Osobní odběr v Praze 4 Kunratice po objednání

Poštovné od 69 Kč

Dárek ZDARMA k Vaší objednávce

Máme vlastní skladyOkamžitá expedice zboží

Moderní eshop od  Webmiumeshop